סוסה ממליטה בממוצע כ340 יום מתאריך הקליטה, זאת אומרת מעט מעל 11 חודשים. בחודשים האחרונים ניתן לראות את הבטן גדלה...